Nieuws Regionale Praktijk Academie opgericht

Regionale Praktijk Academie opgericht

Op vrijdag 17 december is de Regionale Praktijk Academie (RPA) opgericht. Bij de RPA staat de praktijk centraal: leren van een vak in de praktijk. Er wordt gestart met twee opleidingsbedrijven: RPA Installatietechniek en RPA Procestechniek waarvan het bestuur bestaat uit ondernemers uit de betreffende sector. De RPA komt aan de Stationsstraat in Steenwijk en wordt gevestigd in het gebouw van RSG Tromp Meesters. De eerste opleidingen starten in september 2022.

Aantrekkelijke vakopleidingen

Bij de Regionale Praktijk Academie staat de praktijk centraal. Dat is de reden dat de naam is veranderd van Regionaal Techniek Centrum Steenwijkerland (RTC) in Regionale Praktijk Academie (RPA). Bij de RPA gaat het om het leren van een vak in de praktijk. Er wordt regionaal samengewerkt om de beste vakmensen op te leiden en te behouden voor de regio. Het blijft niet beperkt tot gemeente, provincie of regionale grenzen. Door Steenwijkerland uit de naam te halen komt het regionale karakter meer tot uiting. 

Rol gemeente
De gemeente Steenwijkerland heeft een aanjagende rol in het project en zorgt voor een projectregisseur, Joël Assenberg. Het project is gebaseerd op de input van ondernemers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, werkgevers, werkbemiddeling en kenniscentra tijdens arenadiscussies in maart 2019. 

Wethouder Bram Harmsma: 'Het is mooi om te zien dat ondernemers de handen ineen slaan. Het is belangrijk dat vakopleidingen aantrekkelijker worden. De verschillenden beroepen zijn namelijk onmisbaar. Voldoende gekwalificeerd personeel is in diverse branches lastig te vinden, en daar speelt de RPA nu op in. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte!'

Lokale beroepspraktijk

Jongeren worden bij de RPA opgeleid via de beroepsbegeleidende leerweg op MBO-niveau. Ondernemers zijn er namelijk van overtuigd: een vak leer je pas echt in de lokale beroepspraktijk. Dit betekent 1 dag naar school voor theorie en praktijk, en de andere dagen aan het werk bij een (erkend leer)bedrijf in de buurt. Een goede theoretische basis mag niet ontbreken. Daarom werkt het RPA samen met een erkend ROC als diplomerende instantie.  

Samenwerkingsgericht opleiden
Een goede basis is essentieel om een vak goed te leren en daarom wordt er binnen de RPA generiek opgeleid. Dit betekent dat iedereen start op MBO2-niveau. Iedereen kan vervolgens op eigen tempo door de stof gaan. Desgewenst kan doorgestroomd worden naar MBO3-niveau en mogelijk ook nog naar MBO4-niveau. Doordat iedereen dezelfde basiskennis heeft, kan er na de opleiding veel beter worden samengewerkt. 

Jan van der Kamp van Bespaarpartner: 'Door zitting te nemen in het bestuur van RPA Installatietechniek kan ik als ondernemer helpen aan een goede aansluiting van de opleiding op de werkelijke praktijk. In onze beroepstak wordt rechtstreeks in het werkveld het meest geleerd. Dit, gekoppeld met de kwaliteitsborging van het RPA, maakt dat wij jeugd écht een zonnig perspectief kunnen geven in een leuk en belangrijk vakgebied.'

In dienst

Jongeren komen bij de RPA in dienst en worden gedetacheerd naar de bedrijven. Motivatie is de sleutel tot succes. Daar wordt bij het sollicitatiegesprek met nieuwe leerlingen altijd naar gekeken. Wordt de leerling na het gesprek bij de RPA aangenomen, dan krijgt deze een baangarantie en een arbeidscontract voor de duur van de opleiding waarbij 5 dagen betaald wordt. De lesdagen worden dus doorbetaald. De studiekosten worden ook betaald en elke leerling krijgt goede begeleiding van ervaren instructeurs op de werkplek en op school. Als de leerling verder weg woont, dan zorgt de RPA ook nog voor vervoer van de woonplaats naar school. Al met al dus een aantrekkelijk aanbod.

Aanmelden

Jongeren die graag willen leren en werken in de installatietechniek of in de procestechniek kunnen zich aanmelden. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Wie meer wil weten of zich alvast wil aanmelden, kan dat doen bij gemeentelijk projectregisseur Joël Assenberg. 
Mail joel.assenberg@steenwijkerland.nl. Telefoon 06 - 43 25 00 15.