Nieuws Plan voor Regionaal Techniek Centrum ligt op koers

Plan voor Regionaal Techniek Centrum ligt op koers

Een groep koplopers van bedrijven uit Steenwijkerland en regio heeft zich aangesloten voor een op te richten Regionaal Techniek Centrum in Steenwijkerland. Zo’n centrum is mogelijk dé oplossing om te zorgen dat bedrijven voldoende technisch geschoold personeel hebben.
„Techniek neemt een steeds prominentere plaats in binnen onze samenleving. Het structurele tekort aan technisch geschoold personeel is al groot, maar door de vergrijzing zal dit tekort de komende jaren verder toenemen”, zegt projectregisseur Joël Assenberg.

„Bovendien zorgen innovaties en ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van de energietransitie voor een constante vraag naar technische mensen. Binnen het Actieplan Werk(t) zochten we samen met ondernemers, overheid en het onderwijs naar een oplossing voor dit vraagstuk”, vervolgt hij. „Het is een mooie samenwerking tussen de gemeente en de Business Club Steenwijkerland. Een samenwerking die uniek is binnen de regio.”

Noodzakelijke koppeling

Nu zijn er plannen om voor een permanente koppeling te zorgen: het Regionaal Techniek Centrum. De praktijk wijst uit dat mensen graag wonen in de omgeving waar zij werken. Joël Assenberg: „Het verbinden van jong talent aan bedrijven in de regio is dus van groot belang. Een Regionaal Techniek Centrum (RTC) kan de noodzakelijke koppeling maken tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Een RTC is een opleidingsbedrijf van en voor aangesloten bedrijven. Samen leiden ze gemotiveerde leerlingen op afgestemd op vraagstukken uit de praktijk. De leerlingen komen in dienst bij het RTC, krijgen een salaris en werken vervolgens bij een van de aangesloten bedrijven. Het mes snijdt aan twee kanten: lid-bedrijven zijn verzekerd van geschoolde technische arbeidskrachten en de leerlingen van een carrière in de techniek”, licht hij verder toe.

Waarde bewezen

Het RTC biedt technische Mbo-opleidingen volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Concreet zijn leerlingen 4 dagen per week aan het werk bij aangesloten bedrijven en krijgen zij 1 dag per week les van ervaren instructeurs uit de beroepspraktijk. Op verschillende plekken in het land hebben RTC’s hun waarde bewezen.

Er zijn diverse bijeenkomsten met ondernemers geweest. „Daarnaast hebben we met een tiental ondernemers het RTC in Hardenberg bezocht, om te ondervinden hoe het in de praktijk werkt”, zegt Joël Assenberg.

Negen bedrijven gaan deelnemen. Dat zijn: BespaarPartner uit Tuk, Boxum Installatiegroep in Vollenhove, Lok Installatietechniek in Vollenhove, Heluto Installatietechniek in Diever en uit Steenwijk: Steeler Yachts, Kornelis Caps & Closures, Dyka, Eleq en Horequip. „We gaan ook bedrijven in de omliggende gemeenten benaderen en hebben contact met het voortgezet onderwijs in Steenwijk en buurgemeenten.”

„Het streven is om in augustus 2022 van start te gaan.”